shadow left shadow right

Simulan na ang pagpapadala ng pera ngayon

Ng Ang pagpapadala money transfer ay mabilis at Madali. Para simulan ito gamitin ang aming  cost estimator . O, hanapin na ang pinakamalapit  MoneyGram rent .

May mga katanungan?


Alamin Paano kung magpadala ng pera

Magpadala na ngayon
 
Estimahin ang iyong money transfer Estimahin
 
Maghanap ng MoneyGram agent Maghanap

Featured countries

  •   Qatar
Qatar

Magpadala ng pera via MoneyGram gamit ang Ooredoo Mobile Money (OMM) sa Pilipinas.
Find locations

  •   Saudi Arabia
Saudi Arabia

Magpadala ng pera via MoneyGram gamit ang 1,900 NCB ATMs para sa mabilis at madaling money transfers.
Find locations

  •   China
China

Magpadala ng pera sa mga mahal sa buhay sa China, diretso sa kanilang ICBC bank account.
Learn more

Madaling tumanggap ng pera sa MoneyGram

Ang receive locations na pinakamalapit sa iyo ay naka-display sa kanan. Para palitan ang iyong lokasyon, i-type ang bagong address o siyudad at bansa. View locations para magpadala ng pera.

May mga katanungan?


Alamin kung paano tumanggap ng pera

Sakop namin
ang Pilipinas


Agent locations sa buong bansa.

Ligtas at sigurado na transfers


Umasa sa siguradong money transfer services para ligtas na makarating ang iyong padala.

Magpadala ng pera for less sa pamamagitan ng aming 10** minute, low-fee money transfers

Mababang fees. Maaasahang serbisyo.


Magpadala ng pera for less sa pamamagitan ng aming 10** minute, low-fee money transfers.

 

Featured agents