shadow left shadow right
 

Contact usHanda kaming tumulong. Mayroon man kayong tanong o kailangang mag-report ng problema, ang Customer Service ng MoneyGram ay sasagot sa lalong madaling panahon. Maraming paraan para kami ay ma-contact o para mahanap ang sagot sa inyong mga katanungan. Piliin ang option sa ibaba na pinakamakakatulong sa inyo.

  • Pumunta sa aming frequently asked questions para sa mga kasagutan sa mga tanong tungkol sa money transfers
  • Makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon, para humingi ng tulong, o para mag-report ng problema gamit ang form sa ibaba
  • Hinahanap ang pinakamalapit na MoneyGram sa inyo? Gamitin ang aming locator.
  • Tawagan kami sa: 1800 049 087

Report ang mga Panlalanlang

Pinadali ng MoneyGram para mai-report mo online ang anumang panlalanlang. Puwede mong gamitin ang form sa ibaba para ma-ireport ang mga panlalanlang na aktibidad sa pamamagitan ng pagpili ng Report Fraud mula sa Type off Request na drop down.* Pakibigay ang detalye ng insidente sa Comments na bahagi.

*Kung may suspetsa kang may panlalanlang sa transakyon na hindi pa natatanggap, paki tawagan an gaming Customer Care Center sa numerong 1800-926-9400 para kanselahin agad ang transakyon.MoneyGram globe image