shadow left shadow right
A A A
 

MoneyGram help and supportDito sa MoneyGram, dalawa sa aming mga prayoridad ay gawing madali ang money transfers, at tulungan ang aming customers na protektahan ang kanilang mga sarili laban sa fraud, scams, at iba pang money transfer threats. Matatagpuan sa seksyon na ito ng aming site ang ilang impormasyon para masuportahan ang ligtas na pagpapadala ng pera, at mabigyan kayo ng tulong kung ito ay inyong kailanganin.

Consumer protection topics:

Customer support topics:

  • Alamin kung anong impormasyon ang kailangan namin para matulungan kayo kapag gusto ninyong  mag-report ng problema
  • File an incident - kapag kayo ay nakaranas ng problema o kailangan ng tulong pag dating sa inyong transfer, paki-kumpleto ang aming contact form
  • Hanapin ang mga kasagutan sa pangkaraniwang mga tanong sa aming frequently asked questions (FAQ) page
MoneyGram globe image