shadow left shadow right
A A A
 

Frequently asked questionsInilista namin ang mga pangkaraniwan na mga tanong ukol sa mga paksa na may relasyon sa pagpapadala at pagtanggap ng money transfers. Sasagutin din namin ang mga katanungan ukol sa inyong online na kaligtasan tulad ng kung ano ang phishing at iba pang uri ng consumer fraud. Para mabasa ang mga sagot sa mga tanong na ito, piliin ang plus sign, i-click ang tanong, o piliing i-expand ang link sa ibaba. Kung hindi pa rin mahanap ang sagot sa inyong katanungan, paki-kumpleto lamang ang aming contact form.


Pagpapadala ng pera sa agent location

 • Paano ako magpapadala ng pera mula sa isang MoneyGram agent location?
 • Paano ako makakahanap ng MoneyGram agent location?
 • Magkano ang magpa-money transfer sa MoneyGram?
 • Magkano ang puwede kong i-transfer?
 • Paano ko puwedeng bayaran ang money transfer?
 • Kailan magiging available ang pera sa taong pinadalhan ko?
 • Ano ang aking currency options?
 • Puwede bang mamili ng currency ang taong papadalhan ko?
 • Paano ko malalaman ang available currencies para sa payout sa bansang pagpapadalhan ko?
 • Ano ang puwede kong gawin kung may problema sa pag pick-up ang taong pinadalhan ko ng pera?

Back to Top

Ang pagtanggap ng pera sa agent location

 • Ano ang aking kailangan para tumanggap ng money transfer?
 • Paano ko mahahanap ang pinakamalapit na MoneyGram agent location sa akin?
 • Paano ako makakatanggap ng money transfer?
 • Kailan magiging available ang pera para sa pickup?

Back to Top

Anti-phishing

 • Ano ang Phishing?
 • Paano ko malalaman kung phishing nga ito?
 • Paano ko maiiwasan ang Phishing?
 • Ano ang puwede kong gawin kung naging biktima ako ng Phishing?

Back to Top

Consumer fraud awareness

 • Nakatanggap ako ng email mula sa MoneyGram na hinihingi ang aking financial information. Ibibigay ko ba?
 • Sino ang puwedeng mag-pick up aking money transfer?
 • Ano ang puwede kong gawin kapag nadiskubre kong biktima pala ako at ang taong pinadalhan ko ng fraud?
 • Saan pa ako puwedeng makakuha ng impormasyon para maprotektahan ko ang aking sarili laban sa consumer fraud?

Back to Top