shadow left shadow right
A A A
 

Paano magpadala ng peraMadali mag-money transfer sa MoneyGram

Alamin kung paano magpadala ng pera mula sa aming 347,000 locations sa buong mundo. Ginawang madali ng MoneyGram ang pagpapadala ng pera ng mabilis at walang pangamba. Para magsimula, piliin ang tipo ng serbisyong aangkop sa iyong pangangailangan, estimahin ang iyong transfer costs, at hanapin ang lokasyon na malapit sa iyo.

Magpadala ng pera - limang madaling hakbang  
Basahin at tandaan ang madaling paraan para makapagpadala ng pera

Step 1  -  Estimahin ang cost para sa perang ipapadala 

Step 2  -  Maghanap ng MoneyGram agent gamit ang aming locator

Step 3 -   Bumisita sa iyong local MoneyGram agent^ - Magdala ng isa o mas marami pang forms ng government issued identification+, tulad ng:

  • Passport
  • Driver's license
  • National identity card
  • Government issued ID

Step 4  -  Kumpletuhin ang simpleng money transfer form

  • Iabot ang nakumpletong form sa MoneyGram agent kasama ang padalang pera, plus fees.+
  • Bibigyan ka ng resibo at reference number para sa iyong transaksyon.
  • Itago ang resibo at reference numbers at abisuhan ang taong tatanggap ng money transfer.

Step 5  -  Kontakin ang taong tatanggap ng  iyong money transfer

  • Sabihan ang tanong tatanggap na napadala na ang pera at ibigay sa kanya ang iyong Reference Number.

May iba pang katanungan ukol sa pagpapadala ng pera? Bisitahin ang aming FAQ at help pages.

Personalize your transfer:  You can include a free 10-word message when completing the transfer form.

^ Nagiiba ang requirements ayon sa bansa at ahente. Mangyaring hilingin sa iyong lokal na MoneyGram agent ang mga detalye tungkol sa kanilang mga proseso at mga pamamaraan.
+ Tandaan, kapag kinukumpleto ang transfer form, siguraduhing parehong-pareho ang pangalan ng taong papadalhan sa ID na ipriprisinta nito kapag siya ay nag-pick up. Halimbawa, HINDI kapareho ng John D. Smith ang John David Smith.

MoneyGram globe image